Kotimaa

Kauttuan kaavoittaja
oikaisisi rautatien

JORMA PIHLAVA

Noin 140 hehtaaria perinteistä teollisuusaluetta lähiympäristöineen kattava Kauttuan asemakaavaluonnos on valmistunut ja asetettu nähtäville.

Kaavaluonnos suo runsaasti lisää rakennusoikeutta alueella toimiville teollisuuslaitoksille, suojelee kulttuuri- ja teollisuushistoriallisia yksityiskohtia ja järjestelee alueen raideliikennettä uuteen uskoon.

Euran tekninen johtaja Aarno Oksanen laskee kaavaluonnoksen tuovan uutta rakennusoikeutta 230 000 kerrosneliömetriä. Tämä sijoittuu pääosin Ahlström Kauttuan paperitehtaan ja Amcor Flexiblesin pakkaustehtaan tonteille. Rakennusoikeutta tarjotaan myös kolmelle Aalto-henkiselle porrastalolle ja kolmelle omakotitalolle, jotka sijoittuisivat Ruukinpuiston ja Varkaudenmäen rajoille.

Yksi luonnoksessa suojeltavaksi esitetyistä kohteista on Kauttuan asemarakennus, joka jäi virattomaksi muutama vuosi sitten. Asema-alueella tarjotaan mahdollisuus myös pienimuotoiseen uudisrakentamiseen liike- ja toimistotarkoituksiin.

Kiukainen-Säkylä-rata esitetään kaavaluonnoksessa oikaistavaksi niin, että niin sanottu Kauttuan lenkki poistuisi ja tehdasalueelle johdettaisiin vain sivuraide rakentamattoman maaston kautta linjattuna.

- Tämä on vasta idea. Ratahallintokeskuksen, tielaitoksen ja muiden asianosaisten kannanotot selviävät sitten aikanaan, Aarno Oksanen toteaa.

Kaavoitettu alue rajoittuu etelässä Harjavalta-Uusikaupunki-kantatiehen, pohjoisessa Kauttuan liikekeskustaan ja idässä Kiukainen-Säkylä-rataan.