Hoitovapaan parannus viritti kiitoksia

Eduskunta hyväksyi tänään kiitosten saattelemana lainmuutoksen, jolla työssäkäyvien vanhempien oikeus osittaiseen hoitovapaaseen pitenee 1,5 vuodella. Useimmissa tapauksissa tämä tarkoittaa yhtä kuin toisen kouluvuoden loppuun.Kiitoksia viritti erityisesti se, että eduskunta teki lakiin lisäyksen, joka parantaa sairauden tai vamman vuoksi ns. pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien lasten asemaa. Näissä tapauksissa osittaista hoitovapaata voi saada siihen saakka, kunnes lapsen kolmas lukuvuosi päättyy.Työ- ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtaja Jukka Gustafsson (sd.) perusteli valiokuntansa yksimielisesti ehdottamaa muutosta näiden lasten tarpeella erityiseen huolenpitoon.Heidi Hautala (vihr.) sanoi yllättyneensä siitä, että työmarkkinaosapuolet suhtautuivat nihkeästi valiokunnan tekemään parannukseen.Hoitovapaan pidentämisestä ja ehtojen lieventämisestä sovittiin viime tuloratkaisun yhteydessä. Hautala toivoi, että nyt olisi saatu ennakkopäätös siitä, että eduskunta voi tehdä vielä parannuksia.