Kehitysvammaliitto varoittaa heikentämästä palveluja

Kehitysvammaliitto vaatii, että vammaislakien yhteensovituksessa arvioidaan uudelleen myös rahoitus. Hallitusohjelmassa mainittu lakien yhteensovittaminen on liiton mielestä tarpeellinen uudistus, jonka lähtökohtana tulee olla, että kenenkään palvelut eivät heikkene.- Samassa yhteydessä tulee tarkastella myös kuntien ja valtion välistä kustannustenjakoa. Kehitysvammapalvelujen saatavuus ja laatu vaihtelevat asuinpaikan mukaan huolestuttavasti, moititaan tänään Helsingissä pidetyn liittokokouksen lausumassa.Kunnallisneuvos, Halikon kunnanjohtaja Simo Paassilta jatkaa Kehitysvammaliiton puheenjohtajana seuraavat neljä vuotta. Liittokokous valitsi hänet tehtäväänsä yksimielisesti.