SAK, STTK ja Akava: Työeläkkeet on turvattava

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, STTK ja Akava ovat huolissaan suomalaisesta työeläketurvasta EU:n tulevan perustuslain tultua voimaan.Järjestöt huomauttavat, että Suomelle on EU:n liittymissopimuksessa annettu oikeus lakisääteisen työeläketurvan hoitamiseen myös yksityisissä, pelkästään Suomessa toimivissa työeläkevakuutusyhtiöissä.SAK, STTK ja Akava vaativat, että tämä liittymissopimuksen erioikeus todetaan erikseen uuden perustuslain valmistelun yhteydessä, ettei Suomi menetä sitä.Palkansaajakeskusjärjestöt luovuttivat tänään kannanottonsa EU:n perustuslakiluonnokseen pääministeri Matti Vanhaselle (kesk.)Järjestöt ovat huolissaan myös siitä, että määräenemmistöpäätöksiä ei olla ulottamassa verotukseen ja työelämään. Ne arvioivat, että yksimielisyysvaatimus saattaa lamauttaa unionin toiminnan ja lisätä eurooppalaista verokilpailua.Palkansaajajärjestöt niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa ovat korostaneet entistä tehokkaamman talouspolitiikan yhteensovittamisen tärkeyttä yhteisen rahapolitiikan ja euron oloissa, SAK, STTK ja Akava sanovat tiedotteessaan.