Auto- ja arvonlisäveroja kertynyt ennustettua enemmän

Autoveroja ja sen mukana myös arvonlisäveroja on kuluvan vuoden aikana kertynyt valtion kassaan tuntuvasti enemmän kuin mitä tämän vuoden budjettia laadittaessa laskettiin. Valtiovarainministeriö julkisti tänään oman ehdotuksensa tämän vuoden seuraavaksi lisäbudjetiksi.Ehdotuksessa verotuottoarvioita nostetaan nettomääräisesti 372 miljoonalla eurolla. Hallinnonalojen määrärahoihin ehdotetaan 26 miljoonan euron lisäystä.Tämän vuoden talousarviossa autoveron tuoton arvioitiin olevan 850 miljoonaa euroa. Autojen myynti lähti kuitenkin selvään kasvuun, kun verotusta kevennettiin. Niinpä autoveroja arvioidaan kertyvät 250 miljoonaa euroa arvioitua enemmän.Arvonlisäverokertymäksi arvioitiin 9,815 miljardia euroa. Etenkin piristynyt autokauppa on aiheuttanut sen, että arvonlisäveroja kertyy 160 miljoonaa oletettua enemmän.Korkotulojen lähdeveroa kertyy 40 miljoonaa euroa laskettua vähemmän. Saman suuruinen vähennys on perintö- ja lahjaveroissa. Alkoholijuomaveroa arvioidaan kertyvän 23 miljoonaa euroa laskettua enemmän.Hallitus neuvottelee vuoden toisesta lisätalousarviosta ensi viikon keskiviikkona.