Oikeuslaitosten monipalveluverkolla uusia palveluita

Oikeusministeriö ja Song Networks Oy ovat sopineet monipalveluverkon toimittamisesta oikeusministeriölle. Verkon avulla on mahdollista luoda oikeuslaitoksia käyttäville kansalaisille uusia sähköisiä palveluja.Oikeusministeriön tietohallintojohtajan Kari Kujasen mukaan ainakin sähköistä oikeusprosessia ja asiakaspalvelua pyritään kehittämään. Lisäksi tarkoituksena on edistää digitaali- ja videotekniikan käyttöä oikeudenkäynneissä.Monipalveluverkko yhdistää toisiinsa 350 oikeusministeriön hallinnonalan toimipistettä eri puolilla Suomea. Hallinnonalaan kuuluvat muun muassa tuomioistuimet, syyttäjälaitos, valtion oikeusaputoimistot ja vankeinhoitolaitos.Puitesopimus on tehty viideksi vuodeksi ja sen vuotuinen arvo on noin 2,4 miljoonaa euroa.