Suomenlahden pohjan happikato näyttää hellittävän

Suomenlahden pohjaa viime kesänä koetellut happikato näyttää hellittävän. Tähän viittaavat merentutkimusalus Arandan tuoreet mittaukset avomereltä Hangon tasalta. Happipitoisen veden runsastumisen myötä myös pohjaeliöstö elpyy. Tilanne ei ole kuitenkaan vielä hyvä, ja se voi muuttua myös huonompaan suuntaan, sanoo erikoistutkija Mirja Leivuori, joka oli Arandalla tehdyn matkan johtajana.Viime heinäkuuhun verrattuna tilanne on kuitenkin paljon parempi; silloin pohjan lähivedessä ei ollut happea vaan runsaasti rikkivetyä. Happi pitää meren pohjaeliöstön hengissä, mutta sen lisäksi se sitoo maalta peräisin olevat fosforipäästöt pohjakerrostumiin. Jos pohjavedessä ei ole happea, fosfori vapautuu ja nousee veden kiertoliikkeen myötä pintaan mm. sinilevien ravinnoksi. Arandan tutkimusmatka oli osa suurempaa hanketta, jossa kehitetään työvälineitä Suomenlahden suojelemiseksi. Tutkimus tehdään yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen ja Helsingin yliopiston kanssa.