Kuluttajavalitusten käsittely yhä liian hidasta

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkka kiinnittää huomiota siihen, että asioiden käsittely kuluttajavalituslautakunnassa on yhä liian hidasta. Lukuisten valitusten kohdalla käsittelyaika voi olla 20 kuukautta tai enemmänkin. Tilannetta ei Jonkan mukaan voi pitää tyydyttävänä perustuslain joutuisuussäännöksen kannalta. Aiempi apulaisoikeuskansleri kiinnitti pitkiin käsittelyaikoihin huomiota jo vuonna 2000. Asioiden keskimääräinen käsittelyaika jaostoissa oli viime vuonna yleisellä osastolla 9,5 kuukautta ja asuntokauppaosastolla 15,5 kuukautta. Vuonna 2000 vastaavat ajat olivat 10 kuukautta ja 13,5 kuukautta.