Kuntaliitto: Koulutus mitoitettava työelämän mukaan

Kuntaliiton mielestä opetusministeriön tulisi mitoittaa koulutuksen aloituspaikat työelämän todellisten tarpeiden mukaan. Lisäksi kunnille osoitettavia uusia tehtäviä varten tulisi osoittaa riittävät määrärahat. Kuntaliitto on luovuttanut opetusministeriölle kannanottonsa vuosien 2003-2008 koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman luonnokseen.- On surullista, että koulutus mitoitetaan nyt aiempien tilastojen mukaan. Tarvitaan riittävää väljyyttä, koska ammatit muuttuvat, tähdentää Kuntaliiton opetus- ja kulttuuriyksikön päällikkö Anneli Kangasvieri.Kuntaliitto vaatii myös, että opetusministeriö arvioi kehittämissuunnitelman aiheuttamien toimenpiteiden kustannukset. Liitto muistuttaa, että sitä edellyttää jo suunnitelmaa koskeva asetus.