Yleisötutkimus Tall Ships' Races- tapahtumasta

Viime kesäisen Tall Ships' Race tapahtuman keskimääräinen kävijä kulutti käynnillään rahaa 40 euroa, joka koko yleisön kokonaisrahankäyttönä tarkoittaa noin 10 miljoonaa euroa. Tapahtuman yleisö oli naisvoittoista, pääosin aikuisikäistä koulutettua ja valtaosin Turussa tai lähiympäristössä asuvaa. Tyytyväisiä oltiin laivoihin, tunnelmaan ja tapahtuman tiedotukseen. Kielteistä palautetta tuli myyntikojuista, hintatasosta ja ruokailumahdollisuuksista. Turun kaupunki teetti tutkimuksen Tall Ships' Races purjelaivatapahtuman kävijöistä ja siitä, minkälaista vaikutusta ja hyötyä tapahtumalla on Turun kaupungille ja tapahtuman pääyhteistyökumppaneille. Tutkimukseen osallistui 838 kävijää.