Gallup: Suomalaisilla innostusta eurovaaleihin

Yhä useampi suomalainen kaavailee antavansa äänensä ensi kesäkuun eurovaaleissa. Uutispäivä Demarin julkistaman gallupin mukaan äänestysaktiivisuus nousisi 39 prosenttiin. Jos myös todennäköisesti äänestävät toteuttavat aikeensa, niin äänestysprosentti voisi nousta jopa yli 70:n.Uutispäivä Demarin mukaan äänestämisen varmuudessa on suuria eroja vastaajan ilmoittaman puoluekannan ja ammatin mukaan. Vasemmistolaiset ja kokoomuslaiset ovat selvästi muita varmempia äänestämisestään. Sosiaalidemokraateista lähes kolmannes katsoo tällä hetkellä, ettei todennäköisesti äänestä.Kyselystä selviää, että työväestöön kuuluvat ja opiskelijat olisivat kaikista passiivisimpia äänestäjiä. Varmimmin äänensä antaisivat yli 50-vuotiaat ja eläkeläiset. Asuinpaikalla ei gallupin mukaan ole kovin suurta merkitystä äänestysinnokkuuteen.Suomen Gallupin kuun alkupuolella tekemään puhelinkyselyyn vastasi 952 suomalaista. Tulosten virhemarginaali on kolme prosenttiyksikköä puoleen tai toiseen.Vuoden 1999 eurovaaleissa äänestysprosentti oli vain runsaat 31 prosenttia.