Kotimaa

SAK oudoksuu Valittujen Palojen ay-tulkintoja

SAK oudoksuu Valittujen Palojen johtopäätöksiä ammattiyhdistysliikkeen asemasta ja arvostuksesta. Valitut Palat julkisti tänään mielipidemittauksen, jonka tuloksia se selosti otsikolla "Ay-liikkeen asema horjuu".Keskusjärjestön omat tutkimukset eivät tue aikakausilehden tekemää tulkintaa, jonka mukaan liittoon kuuluminen ei enää antaisi elämään turvallisuutta. SAK huomauttaa tiedotteessaan, että Taloustutkimuksen tutkimusaineiston mukaan 69 prosenttia kaikista vastanneista oli täysin tai melko täysin samaa mieltä siitä, että liittoon kuuluminen tuo turvallisuutta elämään. 11 prosenttia oli eri mieltä.SAK on tutkinut ay-liikkeen arvostusta kahdeksan vuoden ajan. Näissä mittauksissa yleiskuva on pysynyt myönteisenä. Ennakkotiedot ensi kuussa julkistettavasta seuraavasta työmarkkinailmastotutkimuksesta kertovat, että kaksi kolmesta vastaajasta (65 prosenttia) arvostaa SAK:ta paljon tai melko paljon. Alimmillaan SAK:n arvostus oli syksyllä 1996 (50 prosenttia), korkeimmillaan keväällä 2002 (74 prosenttia), joten suunta ammattijärjestön kannatuksessa on ollut lähinnä ylöspäin.