Vihreät äänestivät kannabiksen viljelystä

Vihreä liitto ei kannata yhdenkään huumeen myynnin laillistamista, mutta ei pidä järkevänä syyttää ja rangaista huumeiden käytöstä. Vihreän liiton valtuuskunta hyväksyi puolueen päihdepoliittisen ohjelman .Ohjelman useat yksityiskohdat päätettiin vasta äänestysten jälkeen. Puoluevaltuuskunta torjui selvästi esimerkiksi ehdotuksen, jonka mukaan kannabiksen kotikasvatus omaan käyttöön olisi sallittua. Kysymys huumeiden käytön rankaisemisesta jäi ilman yksiselitteistä vastausta. Ohjelmassa tarjotaan pitkällinen pohdiskelu asiasta ja lopputuloksena kaksi vaihtoehtoa: Rankaisemisesta joko luovutaan tai jatketaan nykykäytäntöä, jossa käyttö on rangaistavaa, mutta syytettä ei välttämättä nosteta.Vihreiden mielestä on kohtuutonta rangaista huumeiden käyttäjää, koska se lisää syrjäytymisen riskiä ja saattaa estää hakeutumista hoitoon.Vihreät haluaisivat kohdistaa alkoholiverojen alennukset ennen muuta mietoihin juomiin. Puoluejohdon perustelu, että veronalennukset on jo asiallisesti ratkaistu, ei vakuuttanut kokousväen enemmistöä.