EU:n Leader-kehitysohjelma tuloksiltaan vähäinen

Vaikka EU:n aluekehitysohjelmassa korostetaan alueellisuutta ja paikallisuutta, ei periaate näy ainakaan maaseudun hyvinvointiin tähtäävässä Leader-kehitysohjelmassa. Julkisivultaan ihmiskasvoinen Leader on käytännön toimissaan byrokraatti.Tiedot ilmenevät yhteiskuntatiet. maisteri Anita Salmen väitöstutkimuksesta "Ylhäältä annettu todellisuus, Leaderin ja ohjelmallisen aluekehityspolitiikan jäljillä. Tutkimuksessa perehdytään siihen, miten maaseudun asukkaat ja paikallinen taso kokevat Euroopan unionin alueiden kehittämispolitiikan.Väitöskirja tarkastettiin Vaasan yliopiston hallintotieteiden tiedekunnassa tänään.Salmen tutkimuksen mukaan Leaderissa byrokratia on suhteettoman suuri ja pienetkin hankkeet joutuvat käymään läpi saman byrokratiaviidakon kuin isommatkin.- Runsas byrokratia ei ole järkevää, koska Leader-ohjelman ytimessä on ajatus paikallisuudesta ja paikallisesta kehittämisestä, sanoo Salmi.Periaate ei kuitenkaan Salmen mukaan toteudu, sillä ohjelmaa ohjataan ylhäältä, Euroopan komissiosta.