Kotimaa

Ammattiopintonsa keskeyttävä nuori vaarassa syrjäytyä

Ammattikoulutuksen keskeyttänyt nuori kuuluu työttömyyden ja syrjäytymisen riskiryhmään, heihin, joista uhkaa tulla yhteiskunnan väliinputoajia.- Ammattikoulutuksen keskeyttäneet nuoret ovat syrjäytymisen kannalta toiseksi suurin riskiryhmä. Suurempaa huolta aiheuttavat ainoastaan ne nuoret, jotka eivät kouluta itseään lainkaan peruskoulun jälkeen, kertoo Equal Response -hankkeen tutkimuskoordinaattori Hannu Katajamäki.Vaasan yliopiston Levón-instituutissa on selvitetty ammattikoulutuksessa olevien nuorten riskejä syrjäytyä sekä kehitetty syrjäytymistä osaltaan ennaltaehkäisevä malli. Projekti on osa EU-rahoitteista, Pohjanmaan alueella toimivaa Equal Response -hanketta, jonka tarkoituksena on etsiä ratkaisuja työelämästä syrjäytyneiden ja syrjäytymisuhan alaisten henkilöiden luotsaamiseksi työelämään.Nyt kehitetyn mallin tavoitteena on, että ammattikoulutuksessa oleville opiskelijoille syntyy tunne elämän hallittavuudesta ja mielekkyydestä.