Lääkitysvirheet halutaan paremmin kuriin

Sairaaloissa ja terveyskeskusten vuodeosastoilla sattuvat lääkitysvirheet halutaan paremmin kuriin. Vaikka kukaan ei tiedä, miten paljon lääkevirheitä Suomessa sattuu, hoitohenkilökunnan mukaan tapaukset osastoilla ovat "arkipäivää".Sairaalafarmasian piirissä tapahtuvat lääkintävirheet ovat tähän asti olleet terveydenhuollolle aikamoinen tabu. Tapauksista puhutaan monesti vasta potilaan tekemien hoitovirhekanteluiden ja oikeusprosessien yhteydessä, vaikka vakaviin seurauksiin johtavia virheitä sattuu harvoin.Kyse on inhimillisistä virheistä, joita valitettavasti sattuu, lääkintävirheitä pohtineen työryhmän puheenjohtaja, sairaala-apteekkari Jaana Lehtomäki Tampereen yliopistollisesta keskussairaalasta selventää.Suomessa ei ole kattavaa lääkitysvirheiden kirjaus- ja seurantajärjestelmää Jyväskylän ja Espoon paikallisia järjestelmiä lukuunottamatta.