Helsingin hovioikeudessa maan pisimmät käsittelyajat

Helsingin hovioikeudessa käsittelyajat ovat maan pisimmät: asian käsitteleminen suullisessa pääkäsittelyssä kesti viime vuonna 15,8 kuukautta ja kirjallisessa menettelyssä 8,8 kuukautta.- Tuomiopiirijärjestelyjä jatketaan, totesi oikeusministeri Johannes Koskinen (sd.).Hovioikeuspiirijaon muutoksen tavoitteena on helpottaa erityisesti Helsingin hovioikeuden työtilannetta. Oikeusministeriön työryhmä esitti hovioikeuksien piirijakoon muutoksia, jotka siirtäisivät kaikkiaan 13 käräjäoikeutta nykyisestä piiristään toisen hovioikeuden alueeseen.Koskisen mukaan tavoitteena on saada hovioikeuksien voimavarat tehokkaampaan käyttöön. Ratkaistujen asioiden määrä henkilötyövuotta kohden on laskenut 1990-luvun alun 37:sta asiasta 23:een asiaan.Viime vuosina ratkaisemattomien asioiden lukumäärä hovioikeuksissa on noussut ja käsittelyajat pidentyneet. Ratkaisemattomien asioiden määrä on kasvanut vuodesta 1998 vuoteen 2002 runsaalla 3 000 asialla ja keskimääräinen käsittelyaika on pidentynyt 5,8 kuukaudesta 8,3 kuukauteen.