Seitsemäsluokkalaisten kirjoittaminen ontuu

Peruskoulun seitsemäsluokkalaiset ymmärtävät hyvin lukemansa, mutta kirjoittavat vain tyydyttävästi. Tytöt ovat poikia huomattavasti parempia kaikilla äidinkielen osa-alueilla, ilmenee Opetushallituksen tekemästä äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistulosten arvioinnista.Tyttöjen ja poikien merkittävien oppimiserojen lisäksi huomionarvoista on, että kuudennen luokan todistusarvosanat olivat keskimäärin liian korkeita eivätkä ne vastanneet arvioinnin tuloksia.Keskimäärin seitsemäsluokkalaiset osaavat äidinkieltä tyydyttävästi, kouluarvosanan seitsemän arvoisesti. Alueellisesti osaaminen on varsin tasaista, mutta koulujen väillä eroja syntyy erityisesti kirjoitustaidossa.