Helsinki jatkaa säästökuurilla

Helsinki jatkaa ensi vuonnakin tiukkaa talouslinjaa. Syynä on se, että säästöistä huolimatta vuosikate ei vielä kata poistoja, vaan talous pysyttelee reilusti miinusmerkkisenä. Lisäksi Helsinkiä rasittaa ennakoitua pienempi verotulopotti, mikä pakottaa lisälainan ottoon.Kaupunginjohtaja Eva-Riitta Siitonen ehdottaakin, että vuoden 2004 käyttömenot pysyvät budjettiraamissa eli menoja lasketaan 5 prosenttia tämänvuotisesta. Investointimenoja karsitaan lähes 40 prosenttia.Helsinki myös velkaantuu yhä. Ensi vuonna lainakanta lisääntyy 85 miljoonalla eurolla. Vaikka talouden suunta on oikea, uhkana on sosiaalitoimen ja erikoissairaanhoidon kustannuskehitys. Merkittävä huoli on myös väestökato naapurikuntiin, mikä pienentää entisestään Helsingin kunnallisverokertymää.Kaupunginjohtaja Eva-Riitta Siitonen muistutti puolueita eduskuntavaalien alla tehdyistä vaalilupauksista talousarvioehdotusta esitellessään.- Valtiovallan edustajat ovat käyttäneet Helsingin seudun merkitystä korostavia puheenvuoroja, mutta korjaustoimenpiteet puuttuvat, kaupunginjohtaja korosti.