Oikeus osittaiseen hoitorahaan laajenee

Lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon osittainen hoitoraha nousee. Hallitus antaa huomenna eduskunnalle esityksen, jonka perusteella hoitoraha korotetaan nykyisestä 63,07 eurosta 70 euroon.Oikeus osittaiseen hoitorahaan laajenee samalla koskemaan perusopetuksen ensimmäisen ja toisen vuoden opetukseen osallistuvan lapsen vanhempia. Lisäksi oikeus osittaiseen hoitorahaan tulee vanhemmille, joiden lapsi osallistuu ennen varsinaisen koulun aloittamista oppivelvollisena esiopetukseen.Osittaista hoitorahaa voitaisiin lakiesityksen mukaan maksaa molemmille vanhemmille, vaikka heidän osittainen hoitovapaansa ajoittuisikin samalle kalenterijaksolle. Esitys liittyy ensi vuoden talousarvioesitykseen.Osittaisella hoitovapaalla tarkoitetaan päivittäisen tai viikoittaisen työajan lyhennyksenä toteutettavaa hoitovapaata. Nykyisin osittaista hoitovapaata voi saada, kun hakija on ollut vähintään vuoden saman työnantajan palveluksessa kahden edellisen vuoden aikana.Osittainen hoitovapaa annetaan lyhentämällä päivittäinen työaika kuudeksi tunniksi tai keskimääräinen työaika viikossa 30 tunniksi.