Yhä useampi metsänomistaja on nainen

Metsänomistajanaisilla on ehkä hieman enemmän visuaalista silmää metsänhoidossa kuin miehillä. Näin uskoo MTK:n metsänomistajanaisten jaoston puheenjohtaja Eine Rosenberg-Riihimäki. Muuten naiset eivät hänen mukaansa eroa metsänomistajina miehistä.- Hyvin usein kysytään, suosivatko naiset lempeämpiä metsänhoitomenetelmiä, mutta en usko. Enemmän kyse on persoona- ja tilakohtaisista eroista, joihin sukupuoli ei vaikuta. Maisemallisiin asioihin naiset ehkä kiinnittävät vähän enemmän huomiota, sanoo hartolalainen Rosenberg-Riihimäki.Nykyään yhä useampi metsänomistaja on nainen. Tilastollisesti metsänomistajanaisia on 25 prosenttia. Arviolta heidän määränsä kohoaa jopa 40 prosenttiin, kun mukaan lasketaan vielä yhteisomistuksessa olevat tai perikuntien omistamat metsät.Luottamustehtävissä naisten osuus on vielä varsin pieni. Esimerkiksi Etelä-Savon metsänhoitoyhdistysten luottamushenkilöistä 15 prosenttia on naisia, vaikka alueen noin 25 000 metsänomistajasta heidän osuutensa on yli kaksinkertainen.