Opetustoimelle lisää valtionosuuksia

Esiopetuksen matkaetu ja ammattikorkeakoulujen uudet koulutusalat poikivat opetustoimelle lisää valtionosuutta ensi vuodeksi. Valtioneuvosto on hyväksynyt asetuksen opetustoimen ja kirjastojen valtionrahoituksen yksikköhinnoista vuodelle 2004. Opetus- ja kirjastotoimen valtionosuus on ensi vuonna kokonaisuudessaan runsaat 3,2 miljardia euroa.Yksittäisestä peruskoulun oppilaasta maksettava valtionosuus on ensi vuonna nousemassa 13,25 eurolla budjettiin merkitystä summasta. Opetusministeriö perustelee yksikköhinnan korotusta uuteen perusopetuslakiin ja esiopetuksen matkaedun uudistukseen liittyvien kustannusten nousulla.Ensi vuonna peruskoulun oppilas maksaa valtiolle keskimäärin vajaat 4 900 euroa. Esikoululaisesta valtio maksaa keskimäärin 12 prosenttia vähemmän eli noin 4 300 euroa.Ammattikorkeakouluissa lisäkustannuksia on tulossa 1,63 euroa opiskelijaa kohti. Rahaa tarvitaan ennen kaikkea kattamaan palopäällystön ja rikosseuraamusalan koulutuksen laajentumisen kustannukset. Ammattikorkeakouluopiskelijasta valtio maksaa keskimäärin noin 6 200 euroa.