Irak-vuotoa koskevat rikosepäilyt syyteharkintaan

Helsingin rikospoliisi on jättänyt ns. Irak-vuotoa koskevan lopullisen esitutkinta-aineiston valtakunnansyyttäjänvirastoon. Esitutkinnan perusteella rikoksista epäillään entistä pääministeriä, kansanedustaja Anneli Jäätteenmäkeä (kesk.) ja tasavallan presidentin entistä neuvonantajaa Martti Mannista.Syyteharkinnan jutussa tekee valtakunnansyyttäjä Matti Kuusimäki. Asian esittelee Kuusimäelle valtionsyyttäjä Jarmo Rautakoski. Rautakoski siis perehtyy asiaan ja tekee siitä päätösehdotuksen Kuusimäelle, jonka vastuulla varsinaisen päätöksen tekeminen on.Valtakunnansyyttäjänvirastosta kerrotaan, että asia pyritään ratkaisemaan viipymättä. Syyteharkinnan vahvistuspäivästä tiedotetaan hyvissä ajoin etukäteen.Jäätteenmäkeä epäillään yllytyksestä virkasalaisuuden rikkomiseen. Varsinaisesta virkasalaisuuden rikkomisesta epäillään Mannista, joka eduskuntavaalien alla lähetti Jäätteenmäelle kaksi Irak-kysymystä käsitellyttä taustamuistiota.Poliisi ei esitutkinnassa saanut selvitettyä toista Irak-jupakan haaraa eli sitä, kuka vuosi ulkoministeriön salaisia asiakirjoja iltapäivälehdille.