Työuupumuksesta kärsiviä ei pitäisi hylätä

Työuupumuksesta ja masennuksesta kärsivät pitäisi saattaa aktiivisesti takaisin työyhteisöön sen sijaan että heidät hylätään kelvottomina eläkkeelle, todettiin Itä-Suomen lääketiedetapahtumassa Kuopiossa.Asiantuntijan mukaan yksi ongelmia kärjistävä ja työhön paluuta vaikeuttava tekijä on se, ettei työnantajuuteen ja esimiestoimintaan enää liity sellaista pitkäjänteistä huolta pitävää vastuullisuutta kuin aiempina vuosikymmeninä.- Masennukselle altistaa myös yhteiskunnan perusrakenteiden, esimerkiksi perherakenteen, nopea löystyminen. Jatkuvuuden puute ja turvattomuus jättävät jälkensä niin aikuisiin kuin lapsiinkin, kertoo professori Jukka Hintikka Kuopion yliopistollisen sairaalan psykiatrian klinikasta.Nykyisin työuupumus, vaikka ei sairaus olekaan, kulkee depressiodiagnoosin rinnalla lääkärintodistuksissa ja -lausunnoissa erittäin usein. Uupumuksen taustalla voi olla persoonallisuuteen liittyviä tekijöitä, vaikeita elämäntilanteita ja erityisesti työyhteisöjen ongelmia.Depression lääkehoito on moninkertaistunut 1980-luvun lopulta lähtien.