Kansa saa keskustella postipalveluista

Liikenne- ja viestintäministeriö tarjoaa kansalaisille mahdollisuuden lausua kantansa postipalveluiden tasosta. Kansalaiskeskustelu liittyy eduskunnalle postipalveluista annettavan selonteon valmisteluun, ja siihen voi osallistua sekä internetissä että lähettämällä postia suoraan LVM:ään.Liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen julkisti hankkeen tänään eduskunnassa pidetyssä tilaisuudessa. Kansanedustajat esittivät toivomuksia siitä, mitä asioita selontekoon pitäisi sisällyttää. Hallitus antaa sen eduskunnalle marraskuussa.Kansalaisilta odotetaan nyt mielipiteitä esimerkiksi postipalveluiden saamisesta, postin jakelusta ja postitoimipisteistä sekä postinkulun luotettavuudesta ja nopeudesta. Lisäksi voi kertoa havaintoja lähetysten katoamisesta ja vahingonkorvauksista sekä esittää näkemyksiä vaikkapa alan mahdollisen kilpailun vaikutuksista postipalveluiden tarjoamiseen.