Hirvijahti alkaa viikonvaihteessa

Hirvenmetsästys alkaa ensi lauantaina, 27. syyskuuta. Syksyn jahteihin osallistuu hieman yli satatuhatta metsästäjää ja hirviä kaadettaneen yli 86 000. Hirvikantaa pienennetään jokaisessa riistanhoitopiirissä.Riistanhoitopiirit ovat myöntäneet koko maahan hirvenpyyntilupia ennätysmäärän, yli 70 000. Hirviä kaadetaan lupamäärän perusteella yli 86 000, arvioidaan Metsästäjäin keskusjärjestöstä. Viime vuonna hirviä kaadettiin 84 500. Yhdellä luvalla voi kaataa yhden aikuisen tai kaksi vasaa.Maan pohjoisosien lisäksi hirvikantaa metsästetään voimallisesti myös maan itäosissa. Länsirannikolla hirvikantaa on onnistuttu leikkaamaan jo edellisvuosien runsailla pyyntilupamäärillä ja hirvitiheydet ovat siellä lähempänä tavoitetiheyksiä.Edelliseen hirvisyksyyn verraten Lappi, Oulu, Kainuu sekä Pohjois-Karjala ovat nostaneet selvästi pyyntilupiensa määrää.Hirvijahdin myötä alkaa myös valkohäntä-, metsä- ja kuusipeuran metsästys.