Lakimiesliitto ei lisäisi oikeustieteen aloituspaikkoja

Akavalainen Lakimiesliitto tyrmää opetusministeriön suunnitelmat lisätä oikeustieteellisten tiedekuntien sisäänottoa. Liiton mielestä koulutuksen aloituspaikkojen määrä on nykyisellään sopiva.Opetusministeriöstä lausunnoille lähteneessä koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman luonnoksessa ehdotetaan lähes 60 prosentin lisäystä oikeustieteellisten tiedekuntien sisäänottomääriin vuoteen 2008 mennessä. Aloituspaikkoja lisättäisiin siis nykyisestä 480:sta 750:een.Lakimiesliitto ei usko, että nykyiset tiedekunnat kykenisivät kasvattamaan sisäänottoaan esityksessä ehdotetulla tavalla.- Käytännössä 270:n opiskelijapaikan lisäys tarkoittaisi uuden tiedekunnan perustamista tai tutkinnonanto-oikeuden antamista neljännelle tiedekunnalle. Tähän opetusministeriö on suhtautunut kielteisesti, sanotaan lausunnossa.Lakimiesliitto tähdentää, ettei nykyisenkaltainen heikko työllisyystilanne tue opetusministeriön suunnitelmia.- Nykyään valmistuu 150-200 ylemmän oikeustieteen tutkinnon suorittanutta enemmän kuin heitä jää vuosittain eläkkeelle, lausunnossa huomautetaan.