Kekkosen kolmannen kauden päiväkirjat ilmestyivät

Presidentti Urho Kekkosen (1900-1986) kolmas kausi oli "yhtämittaista isänmaan kuulovartiossa oloa".Näin luonnehtii professori Juhani Suomi Kekkosen yhtä ulkopoliittista johtoajatusta 1970-luvulle tultaessa. Suomi julkisti toimittamiensa Urho Kekkosen päiväkirjojen kolmannen osan (Otava), joka kattaa vuodet 1969-1974.Suomen mukaan Kekkonen kävi taisteluun Neuvostoliiton kiristyvää otetta vastaan "ennalta ehkäisevällä diplomatialla". Tämän puitteissa Kekkonen pyrki ennakoimaan Moskovan päätöksiä, kannanottoja ja siirtoja ja myös parhaansa mukaan ymmärtämään niitä koettamalla asettua neuvostoliittolaisten asemaan, "pukeutumaan heidän nahkoihinsa".- Kekkoselle oli hyvin tyypillistä se, että hänellä oli alituinen kammo YYA-sopimusta ja nimenomaan konsultaatiota kohtaan. Hän katsoi, että jos suinkin on merkkejä siitä, että YYA-konsultaatiot ovat jälleen uhkaamassa, Suomen pitää lähteä liikkeelle rohkealla aloitteella, jolla jo tavallaan ennalta tyrmätään tuo aloite, tai tehdään ainakin se tarpeettomaksi, Suomi selvitti.