Suomella vielä tekemistä koulutuksen tasa-arvossa

Tuore OECD:n koulutusselvitys on edellisten vuosien tapaan suomalaisen koulutusjärjestelmän ylistys, ainakin pääosin. Sukupuolten välinen tasa-arvo ei koulutuksessa kuitenkaan näytä toteutuvan. OECD:n lisäksi sama on huomattu kotoisissa selvityksissä. Tyttöjen ja poikien välisestä oppimisen kuilusta uhkaa tulla tahra Suomen koulutusmaineelle.Opetushallituksen selvityksissä on ilmennyt, että etenkin alueelliset erot oppimistuloksissa ovat alaluokilta lähtien suuria. Pohjois-Suomen pojat näyttävät jäävän muiden jalkoihin. Pääkaupunkiseudulta löytyy puolestaan sekä huippuja että hännänhuippuja.- Pohjois-Suomen koulujen pojista heikosti menestyneitä on jo kolmannes, totesi dosentti Ritva Jakku-Sihvonen Helsingin yliopistosta puhuessaan aiemmin tällä viikolla Suomen ylioppilaskuntien liiton seminaarissa eduskunnassa.Syitä sukupuolten ja alueiden välisille eroille on varmasti monia. Jakku-Sihvosen mukaan kodin tuella ja opettajien asenteilla saattaa olla paljonkin merkitystä lapsen menestykselle. Muun muassa äidin koulutustaustan on todettu olevan selvässä yhteydessä oppilaan menestykseen.