Taas puhutaan perheestä

Väestöliitto viettää alkavalla viikolla Kodin viikkoa teemanaan Onko elämä työtä vai työ elämää? Teema haluaa innostaa ihmisiä keskustelemaan perheen ja työn yhteensovittamisesta.- Suomalaisen perheen hyvinvointi ja elämän tasapaino ovat tulevaisuudessa yhä enemmän vain naisen varassa, Väestöliiton toimitusjohtaja Helena Hiila sanoo. Hallitus tavoittelee 75 prosentin työllisyysastetta vuoteen 2007 mennessä. Hieman yli puolet kaikista palkansaajista on jo nyt naisia ja 70 prosenttia heistä käy kokopäivätyössä.Hiilan mielestä molempien vanhempien työssäkäynti edellyttää perheen sisäisen työnjaon, muun muassa vanhempainvapaiden käytön, uudelleen arviointia.Loppujen lopuksi perheen ja yrityksen edut ovat yhteiset, sillä tasapainoista perhe-elämää elävä on myös tyytyväinen työssään. Hän on vastuullinen ja sitoutunut työntekijä. Työnantajankin tulisi tuntea sosiaalinen vastuunsa. Se voisi olla yhtä tärkeä ja tavoiteltu yrityksen imagolle kuin vastuu luonnosta.Kodin viikon suojelija on tänä vuonna tohtori Pentti Arajärvi.