Nikula: Tiitisen listan julkistaminen Suposta kiinni

Oikeuskansleri Paavo Nikulan mukaan on suojelupoliisin eikä sisäasiainministerin asia päättää, julkistaako se hallussaan olevan ns. Tiitisen listan nimet. Listalla on henkilöitä, joiden nimet ovat tulleet esille entisen DDR:n tiedustelutoiminnan arkistoista.Julkistamista ja Nikulan kantaa siihen tivasi eduskunnassa tänään muun muassa kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ben Zyskowicz. Täysistunnossa oli käsittelyssä oikeuskanslerin viime vuoden virkatoimia koskeva kertomus.Nikula huomautti, ettei hän voi asemassaan lausua muunlaisia näkemyksiä asiasta. Oikeuskanslerilla on kuitenkin tutkittavanaan kaksi kantelua siitä, miksi listan perusteella ei ole aloitettu minkäänlaista esitutkintaa.Niillä on kytkös eduskunnan oikeusasiamiehellä selviteltävänä olevaan tohtori Alpo Rusin kanteluun, joka koskee suojelupoliisin häneen kohdistamia tutkintatoimia.