Perustuslakivaliokunta jätti EU-äänestyksen avoimeksi

Eduskunnan perustuslakivaliokunta ei ota tässä vaiheessa kantaa siihen, tulisiko Euroopan unionin valmisteilla olevasta perustuslaillisesta sopimuksesta järjestää kansanäänestys. Yhtä lailla avoimeksi valiokunta jättää sen, millainen enemmistö eduskunnassa riittää aikanaan sopimuksen hyväksymiseen. Molempiin kysymyksiin vaikuttaa se, millaiseksi sopimus lopulta muotoutuu hallitusten välisessä konferenssissa.Perustuslakivaliokunta antoi lausunnon valtioneuvoston selonteosta, joka käsittelee EU-konventin esityksiä.Kaksi kolmasosaa valiokunnan kuulemista valtiosääntöasiantuntijoista oli käsitellyt käydyissä keskusteluissa kansanäänestyksen järjestämistä myönteiseen sävyyn. Kuitenkin vain muutama asiantuntija edellytti suorasanaisesti kansan mielipiteen kysymistä.