Työstressistä neuvotellaan Eurooppa-tason sopimusta

Työstressiä pyritään hillitsemään EU-tason sopimuksella. Tarkoituksena on saada aikaan sitova sopimus, jonka osapuolina ovat Euroopan palkansaajajärjestöjä edustava EAY ja työnantajia edustavat Unice ja Ceep. EU:n komissio ei ole tulossa neuvotteluihin mukaan, joten mahdollisesta sopimuksesta ei ole tulossa direktiiviä.Työmarkkinajärjestöjen kahdenvälinen EU-tason sopimus on aiemmin saatu aikaan etätyöstä viime vuonna. Direktiivejä on tehty määrä- ja osa-aikaisista työsuhteista sekä vanhempainvapaasta.Eilen Brysselissä alkaneisiin neuvotteluihin osallistuvan Akavan lakimiehen Minna Helteen mukaan mahdollisen työstressisopimuksen sisällöstä on käyty vasta hyvin alustavia keskusteluja. Sopimus ei myöskään luultavasti toisi Suomeen mitään mullistavaa uutta.- Se kuitenkin täydentäisi uutta työturvallisuuslakia ja vahvistaisi henkisen työsuojelun tärkeyttä työpaikkojen työsuojelutoiminnassa. Tavoitteena on, että työpaikalla stressiä aiheuttavat tekijät tunnistetaan ja ne poistetaan tai niitä ainakin vähennetään.