Virtsankarkailu yleinen ongelma ikäihmisillä

Virtsankarkailu ja muut virtsaamiseen liittyvät ongelmat ovat varsin yleisiä iäkkäillä ihmisillä. Iäkkäillä miehillä virtsaamisongelmat ennakoivat kuolleisuutta, naisilla taas vastaavaa yhteyttä ei näytä olevan.Virtsankarkailun yleisyyttä, oireisiin liittyviä tekijöitä ja vaivoista kärsivien henkilöiden pitkäaikaista terveysennustetta on tutkinut geriatrian erikoislääkäri Maria Nuotio. Hänen väitöstutkimuksensa tarkastettiin tänään Tampereen yliopistossa.Nuotio havaitsi, että yli 70-vuotiaista miehistä lähes joka neljäs (24 prosenttia) ja naisista useampi kuin joka kolmas (36 prosenttia) kärsi pakkovirtsankarkailusta. Virtsankarkailuoireet ennakoivat miehillä selvästi kuolleisuutta: virtsankarkailusta kärsineistä miehistä kuoli seuraavien kymmenen vuoden aikana 86 prosenttia, oireita vailla olleista taas 57 prosenttia. Naisilla vastaavaa yhteyttä ei havaittu.Aiemmissa tutkimuksissa on ilmennyt, että virtsankarkailu liittyy moniin muihin sairauksiin ja vaivoihin, mm. sydän- ja verisuonitauteihin, diabetekseen, Parkinsonin tautiin ja dementiaan.