Luvattomille aseille armahdusmenettely

Luvattomat ampuma-aseet, aseen osat, patruunat ja erityisen vaaralliset ammukset sekä räjähteet voi luovuttaa poliisille ilman seuraamuksia tammikuun alusta lähtien. Tasavallan presidentti vahvisti tarvittavat lakimuutokset tänään.Menettelyn tarkoituksena on lisätä yleistä järjestystä ja turvallisuutta sekä ehkäistä väkivallan ja tapaturman vaaraa. Rangaistuksetta selviää sillä ehdolla, että henkilö ilmoittaa esineestä oma-aloitteisesti ja luovuttaa sen poliisille. Armahdusmenettely ei vapauta henkilöä muista rikoksista kuin esineen laittomasta hallussapidosta.Pääperiaatteena on, että poliisin haltuun tulleet aseet ja ampumatarvikkeet palautetaan niiden alkuperäiselle lailliselle omistajalle, jos tällä on tai tämä saa luvan niiden hallussapitoon.Poliisilaitokset järjestävät lain voimaan tulon jälkeen alueellisia asekeräyksiä. Alueellisista kampanjoista saa tietoa omalta poliisilaitokselta, paikallisista tiedotusvälineistä sekä poliisin verkkosivuilta osoitteesta www.poliisi.fi.