Länsimaissa kuolee 3 500 lasta vuodessa pahoinpitelyyn

Rikkaimmissa teollisuusmaissa eli OECD-maissa kuolee vuosittain lähes 3 500 lasta väkivaltaisen kohtelun tai heitteillejätön vuoksi. Tämä ilmenee YK:n lastenjärjestön Unicefin Innocenti-tutkimuslaitoksen tänään julkaisemasta raportista, joka perustuu 90-luvulta peräisin oleviin, osin puutteellisiin tilastoihin.Vähiten kuolemantapauksia oli Espanjassa, Kreikassa, Italiassa, Irlannissa ja Norjassa. Suurimmat luvut löytyivät Yhdysvalloista, Meksikosta ja Portugalista. Suomi sijoittuu 27 maan tilastossa 12. sijalle. Kuolemantapausten määrä on Suomessa, kuten useimmissa teollisuusmaissa, laskussa.Suomessa kuoli Unicefin mainitsemien tuoreimpien Maailman terveysjärjestön WHO:n tilastojen mukaan viiden vuoden ajanjaksona 41 alle 15-vuotiasta lasta väkivaltaisen tai muun huonon kohtelun vuoksi. Heistä 12 oli alle 1-vuotiaita. Suomen osalta tarkastelu koski vuosia 1994-1998.Tilastossa korostetaan, että monet kuolemantapauksista ovat tapahtuneet epäselvissä oloissa.