Aluekeskusohjelmaan ei tule uusia alueita

Aluekeskusohjelmaa toteutetaan kolmena seuraavana vuonna nykyiseen tapaan. Kaikki ohjelmassa mukana olevat alueet jatkavat, eikä uusia alueita nimetä. Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä (HALKE) linjasi kokouksessaan tänään aluekeskusohjelman toteuttamisperiaatteita ohjelmakaudella 2004-2006.Alueet on nimetty ohjelmaan tämän vuoden loppuun. Tämän vuoksi valtioneuvosto päättää vielä vuoden lopulla ohjelmassa jatkavista alueista ja ohjelman toteutuksessa noudatettavista periaatteista.HALKE:n periaatepäätöksen mukaan ohjelman alueellista vaikuttavuutta lisätään tukemalla ohjelma-alueiden ulkopuolisten seutujen verkottumista aluekeskuksiin niiden elinkeinopolitiikan ja palvelujen kehittämistä tukevissa tavoitteissa.Periaatepäätöksen perusteella aluekeskus- ja kaupunkipolitiikan kokonaisuuden osana tuetaan myös kaupunkiohjelmien toteutusta pääkaupunkiseudulla sekä sen vaikutuspiirissä olevilla seuduilla. Näitä ovat Lohjan seutu ja Keski-Uudenmaan kuntien ns. KUUMA-ryhmä.