Valtioneuvoston kanslialle kolmas alivaltiosihteeri

Valtioneuvoston kanslia saa lokakuun alusta kolmannen alivaltiosihteerin. Valtioneuvoston tänään antaman asetuksen mukaan talousneuvoston pääsihteerillä on talousasioiden valtiosihteerin arvonimi.Muutos liittyy likeisesti eduskunnalle annettuun esitykseen talousneuvostolain muuttamisesta. Talousneuvosto siirretään valtiovarainministeriön alaisuudesta valtioneuvoston kanslian alaisuuteen.Talousneuvoston pääsihteerinä toimi pitkään Seppo Leppänen. Hän on siirtynyt jo eläkkeelle, ja uuden pääsihteerin nimitysprosessi on kesken.Valtioneuvoston kanslian alivaltiosihteeri on Heikki Aaltonen. EU-asioiden alivaltiosihteeri on Jari Luoto.