Hallitus ei halua yhdistää kunnallis- ja eurovaaleja

Hallitus ei lämpene ajatukselle kunnallis- ja europarlamenttivaalien yhdistämisestä. Hallitus sopi tänään iltakoulussaan, ettei se esitä kunnallisvaalien järjestämistä europarlamenttivaalien yhteydessä.Hallitus pitää kuitenkin tärkeänä, että ns. kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelmassa selvitetään mahdollisuudet yhdistää toisiinsa yleisiä vaaleja ja neuvoa antavia kansanäänestyksiä. Samaten tulisi ryhtyä toimiin erityisesti ensi vuoden europarlamenttivaalien äänestysaktiivisuuden kohottamiseksi.Kuusi suomalaista europarlamenttiedustajaa esitti kesällä kunnallisvaalien pitämistä ensi vuonna eurovaalien yhteydessä. Puuhamiehenä hankkeessa oli keskustan europarlamentaarikko Paavo Väyrynen.Ehdotuksessa korostettiin, että vaalien yhdistäminen vahvistaisi demokratiaa, sillä se lisäisi tuntuvasti kansalaisten osallistumista europarlamenttivaaleihin. Yhdistämisellä saataisiin aikaan myös säästöjä.Europarlamenttivaalit pidetään ensi kesäkuussa. Kunnallisvaalien vuoro on syksyllä.