Kotimaa

OPM ehdottaa kaksiportaista tutkintorakennetta

Opetusministeriö ehdottaa, että yliopistot siirtyisivät ns. kaksiportaiseen perustutkintorakenteeseen. Käytännössä tämä tarkoittaisi, että opiskelijan olisi ennen ylempään korkeakoulututkintoon johtavia opintoja suoritettava alempi korkeakoulututkinto.Lausuntokierrokselle lähteneessä yliopistolain uudistusehdotuksessa kaksiportaiseen tutkintorakenteeseen siirtymistä perustellaan tutkintojen kansainvälisen vertailtavuuden parantamisella. Kaksiportainen tutkintorakenne on käytössä useissa länsimaissa.Ministeriö esittää myös, että yliopistot vahvistavat kolmatta tehtäväänsä, johon liittyy mm. tutkimustulosten yhteiskunnallisen vaikuttavuuden edistäminen.Opetusministeriö on pyytänyt lausunnot yliopistolain uudistusehdotuksesta lokakuun loppuun mennessä. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa syyskaudella 2003. Lakiuudistuksen olisi tarkoitus tulla voimaan vuonna 2005.