Vapaaehtoisilla usein riittämättömyyden tunne

Vapaaehtoistyötä tekeviä vaivaavat usein riittämättömyyden tunne ja uupumus. Esimerkiksi kehitysvammaisten, mielenterveyskuntoutujien ja vanhusten tukihenkilöt kantavat suurta huolta tuettavansa selviytymisestä.Tämä ilmenee kasvatustieteen maisteri Pirkko Lahtisen kirjasta "Ihminen on tärkein instrumentti". Tänään julkaistu teos perustuu vapaaehtoisten tukihenkilöiden kertomuksiin ja kokemuksiin.Auttamisen uuvuttavuus on Lahtisen mukaan seurausta siitä, että tukihenkilöt ovat voimakkaasti sitoutuneita tuettaviinsa.- Jotkut kokevat henkilökohtaisena tappiona, jos oma tuettava joutuu sairaalaan. Auttaja myös tuntee helposti syyllisyyttä, ellei voi antaa apuaan aina pyydettäessä, Lahtinen kertoo.