Amfetamiiniriippuvuuteen aletaan etsiä korvaushoitoa

Amfetamiiniriippuvuuteen ryhdytään Suomessa etsimään korvaavaa hoitoa.Kansainvälisesti merkittäväksi arvioitu tutkimus alkanee vielä tämän vuoden puolella Helsingissä. Vapaaehtoisilla narkomaaneilla tehtävässä tutkimuksessa yritetään löytää lääke amfetamiinin himoon, johon yksikään rohto ei tähän mennessä ole tehonnut.Ylilääkäri Kimmo Kuoppasalmi Kansanterveyslaitokselta kertoo, että tutkimuksessa testataan kahta eri lääkeainetta. Narkomaanit saavat joko tarkkaavaisuushäiriön hoidossa käytettävää metyylifenidaattia, psykoosilääke aripipratsolia tai lumelääkettä.Tutkimuksen tulokset valmistuvat parin vuoden päästä.Amfetamiiniriippuvaisia arvioidaan Suomessa olevan noin kaksi kolmasosaa kaikista noin kymmenestä, viidestätoistatuhannesta narkomaanista.