Lääkärit selvittivät oikeudessa vastuualueitaan

Seitsemän Turun yliopistollisen keskussairaalan lääkäriä selvittivät keskinäistä työnjakoaan ja vastuualueitaan Turun käräjäoikeudessa tänään jatkuneessa käsittelyssä. Lääkäreille luettiin eilen syytteet, jotka koskevat lääkäreiden virheellistä menettelyä kolme vuotta sitten. Toimenpiteet johtivat 78-vuotiaan naispotilaan kuolemaan leikkauksen jälkeen.Lääkärit ovat kiistäneet syytteet.Selvitettävänä oli, kuka vastasi potilaalle annetun verenohennuslääkkeen annostuksista. Sairaalaan tulon jälkeen potilaan 14 vuotta säännöllisesti käyttämän lääkkeen annostusta alettiin muutella. Syytteiden mukaan sekä potilaan hoidosta vastannut lääkäri että yhden viikonlopun päivystänyt lääkäri ovat antaneet lääkettä liikaa. Keskeiseksi kysymykseksi nousi myös "tavanomaisen hoitokäytännön" käsite. Omaiset peräsivät lääkäreiltä ohjekirjaa, josta selviää, miten erilaisia potilaita hoidetaan. Lääkäreiden mukaan on mahdotonta laatia kirjallisia ohjeita, jotka pätisivät kaikissa mahdollisissa tapauksissa.