Maksuton koulutus vetää ulkomaalaisopiskelijoita Suomeen

Maksuton opetus ja laaja englanninkielisten kurssien tarjonta houkuttavat ulkomaalaisia opiskelijoita Suomen korkeakouluihin. Aina ei Suomi kuitenkaan ole ensisijainen vaihtoehto opiskelumaaksi eikä toisaalta opintojen jälkeiseksi asuinmaaksi.Moni ulkomaalaisopiskelija epäilee mahdollisuuksiaan suomalaisilla työmarkkinoilla, mutta arvostaa puolestaan suomalaisen yhteiskunnan turvallisuutta, järjestäytyneisyyttä ja palveluita.Tiedot käyvät ilmi Kansainvälisen henkilövaihdon keskuksen Cimon yhdessä Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö Otuksen kanssa tekemistä selvityksistä, jotka julkistettiin tiistaina.Selvityksen mukaan yli puolessa suomalaisista korkeakouluista oli kohdattu ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden maahantuloon liittyviä ongelmia. Hankaluuksia aiheuttivat etenkin viisumi- ja oleskelulupien pitkät käsittelyajat sekä korkeakoulujen ja maahantuloviranomaisten erilainen tulkinta lupien myöntämisen perusteista.Eniten ongelmia byrokratian kanssa kohtaavat Kiinasta, Venäjältä ja Afrikan maista tulevat opiskelijat.