Kehä kolmosen liikenne poikkeusreiteille

Kehä III:n parannustyöt pakottavat liikenteen noin vuodeksi poikkeusreiteille Vantaalla Lentoasemantien ja Tikkurilan välillä. Urakan mittavimpien tilapäisjärjestelyjen valmistelu alkaa tällä viikolla Kirkonkylän liittymän kohdalla.Poikkeuksellisiin liikennejärjestelyihin siirrytään vaiheittain lähikuukausien kuluessa. Kokonaisuudessaan Kehä III:n parannustyöt on määrä saada päätökseen vuoden 2005 marraskuun alkuun mennessä.Koivuhaan ja Kehä III:n eritasoliittymän rakentaminen on jo alkanut.Myös Kirkonkylän eritasoliittymän rakentaminen on edennyt viimeiseen vaiheeseensa. Syksyn mittaan Kehä III:n liikenne siirretään tieosuudella tilapäisesti ramppisilloille. Tuusulanväylälle johtavat rampit otetaan käyttöön tulevien kuukausien mittaan yksi kerrallaan.Tietöiden aikana liikenteen sujuvuutta pyritään parantamaan muun muassa ottamalla liikennevaloja pois käytöstä ja ohjaamalla raskas liikenne Tuusulanväylän ylityskohdalla omalle kaistalleen.Tiehallinnon mukaan opastukseen on kiinnitetty erityistä huomiota, koska reitit poikkeavat totutuista.