Esiopetusta saaville esitetään maksutonta kuljetusta

Esiopetusta saaville oppilaille esitetään maksutonta kuljetusta esiopetukseen ensi vuoden elokuusta lähtien. Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on avustus oppilaan kuljettamista tai saattamista varten.Hallitus antoi kuljetusta koskevan lakiesityksen eduskunnalle tänään. Matkaedun voisi saada, jos esiopetuksessa olevan oppilaan matka kotoa esiopetukseen on viittä kilometriä pitempi. Esityksen mukaan oppilas kuljetetaan ilmaiseksi kotoa esiopetukseen ja takaisin tai päivähoidosta esiopetukseen ja takaisin.Oppilaalla olisi oikeus maksuttomaan kuljetukseen myös silloin, kun matka on oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen lapselle liian vaikea, rasittava tai vaarallinen.