Kasvihuonekaasupäästöt edelleen kasvussa

Ympäristöhaitat uhkaavat Suomessa osin lisääntyä, sillä luonnonvarojen käyttö sekä liikenteen ja energian kokonaiskulutus ovat Suomessa kasvusuunnassa, arvioidaan Luonnonvarat ja ympäristö -katsauksessa. Siinä seurataan kansantalouden eri alojen kehitystä ympäristönäkökulmasta.Energian kulutuksen kasvu ja vesivoiman niukkuus Pohjoismaissa ovat johtaneet siihen, että Suomen kasvihuonekaasupäästöt ovat ylittäneet Kioton ilmastopöytäkirjan päästötavoitteen. Päästöjä nostaa myös liikenteen kasvu, joka Suomessa johtuu henkilöliikenteen lisääntymisestä.Katsausta Helsingissä esitellyt ympäristöministeri Jan-Erik Enestam (r.) ei ryhtynyt ennustamaan, koska kotimaan päästöt saadaan lasku-uralle. Kuluva vuosi on kolmas peräkkäinen vuosi, jolloin Suomen kasvihuonekaasupäästöt ylittävät Kioton ilmastopöytäkirjan vertailuvuoden 1990 päästörajan. Suomi on sitoutunut saattamaan päästönsä keskimäärin vuoden 1990 tasolle vuosina 2008-2012.