Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa uudistetaan

Pienten koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa uudistetaan. Hallitus esittää, että kunnille aletaan myöntää ensi syksystä lähtien valtionosuutta toiminnan järjestämiseen. Vuosikausia valmisteltu uudistus ei kuitenkaan velvoita kuntia toiminnan järjestämiseen. Hallitus antoi eduskunnalle asiaa koskevan esityksen tänään.Opetusministeriön laskelmien mukaan hankkeen vuotuiset kustannukset olisivat 79 miljoonaa euroa. Valtionosuutta olisi tarjolla kaikkiaan 45 miljoonaa euroa, joten kuntien maksettavaksi jäisi 34 miljoonaa.Kunnat voivat kattaa omaa osuuttaan perimällä toiminnasta maksun, joka voi olla enintään 60 euroa kuukaudessa lasta kohti.Esityksen mukaan kunnat voivat järjestää 1.- ja 2.-luokkalaisille sekä erityisopetuksen oppilaille aamu- ja iltapäivätoiminnan itse tai hankkia palvelut yksityisiltä tai julkisilta palveluiden tuottajilta. Opetusministeri Tuula Haatainen (sd.) pitää toiminnan laajentamisen perimmäisenä tavoitteena vanhempien parempia mahdollisuuksia sovittaa yhteen työn ja perhe-elämän vaatimuksia.