TT ja PT aikovat yhdistyä

Teollisuuden ja työnantajain keskusliitto (TT) ja Palvelutyönantajat (PT) suunnittelevat yhdistymistä. Uuden keskusjärjestön toiminnan on tarkoitus alkaa vuoden 2005 alusta. Tavoitteena on kokonaan uusi järjestö, jonne kootaan sekä teollisuuden että yksityisen palvelusektorin edunvalvonta.Järjestöt perustelevat yhdistymisaikeitaan yritysten toimintaympäristön muuttumisella. Kansainvälistyminen, kilpailun kiristyminen sekä EU:sta tulevien säädösten kasvava merkitys ovat yhdistymisen syitä.TT:n toimitusjohtajan Kalevi Hemilän mukaan hankkeen tavoitteena on olemassa olevien resurssien entistä tehokkaampi käyttö.Palvelutyönantajien toimitusjohtaja Arto Ojala uskoo, että edellytykset elinkeinoelämän edunvalvonnan niputtamiselle yhteen etujärjestöön ovat nyt tuntuvasti entistä paremmat. Palvelusektorin rooli yhteiskunnassa on vahvistunut ja Emu-jäsenyyden myötä raja-aidat kotimarkkina- ja vientiyritysten välillä ovat madaltuneet.Palkansaajakeskusjärjestöt eivät pidä työnantajien yhdistymishanketta omalta kannaltaan huolestuttavana kehityksenä. Yhdistyminen selkeyttää sopimuskenttää ja on kansantalouden kannalta tehokkaampi tapa toimia.