Suomi edelleen OECD:n koulutusvertailujen eliittiä

Suomi on edelleen kärkimaiden joukossa läntisten teollisuusmaiden koulutusvertailuissa. Hyvät tulokset saadaan tehokkaalla järjestelmällä. Kohtuullisilla kustannuksilla ollaan onnistuttu puristamaan koululaisista erinomaisia oppimistuloksia.Halu kouluttautumiseen on Suomessa vahva. Esimerkiksi kelpaa korkeakoulututkinto, jonka suorittaa meillä yli 40 prosenttia ikäluokasta. Luku on Australian jälkeen OECD-maiden toiseksi suurin.OECD:n jokavuotinen koulutustilasto, Education at a Glance julkistettiin tänään Pariisissa. Viime vuoden selvityksestä otsikoihin nousi suomalaislasten erinomainen lukutaito ns. Pisa-oppimisvertailussa. Pisa näkyy myös tuoreessa selvityksessä.Koulujen kasvavat luokkakoot ja yliopistojen opetusryhmien paisuminen ovat saaneet Suomessa aikaan kiihtyvää arvostelua. OECD-vertailussa Suomen luokkakoot ovat kuitenkin lähes jokaisella koulutustasolla keskitasoa tai jopa sen alle.Myös suomalaislasten oppituntien määrä on OECD:n alhaisin, mutta silti he osoittavat oppivansa paremmin kuin suurin osa ulkomaalaisista kollegoistaan.